Murakami Large Flower Cushion Pink

Murakami Large Flower Cushion Pink
Item# 030246
$800.00
Color: 

Product Description

Murakami Large Flower Cushion Pink
Designed by Japanese artist Takashi Murakami, this plush flower cushion measures 1 m (40")