Murakami Large Flower Cushion Rainbow

Murakami Large Flower Cushion Rainbow
Item# 030245
$1,000.00

Product Description

Designed by Japanese artist Takashi Murakami, this plush flower cushion measures 1m (40")