Murakami Large Flower Cushion Blue & Brown

Murakami Large Flower Cushion Blue & Brown
Item# 028503
$225.00

Product Description

Designed by Japanese artist Takashi Murakami, this plush flower cushion measures 60cm (24")